Záruka

Společnost Outdoor Tech® vám, původnímu majiteli, ručí za to, že naše produkty budou při běžném používání fungovat jak je běžné po dobu 2 roku od prvního data zakoupení. Zaručujeme, že zboží je v době prodeje bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a údržbě. Žádná osoba, firma nebo společnost není oprávněna převzít pro nás jakoukoliv jinou odpovědnost v souvislosti s prodejem tohoto zboží. Tato záruka je omezena a nevztahuje se na škody způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí.


Jedinou a výhradní odpovědností Outdoor Tech® je buď opravit nebo vyměnit vadný výrobek během 2 let záruční lhůty. Jakákoliv výměna za nové nebo repasované výrobky je v možnostech volby Outdoor Tech®. Pokud Outdoor Tech® dle vlastního uvážení určí, že je bezdůvodné vyměnit výrobek, může rozhodnout o vrácení celé zaplacené kupní ceny.


TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO SAMOZŘEJMÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI. V žádném případě celková hmotná odpovědnost Outdoor Tech nepřevyšuje cenu, kterou platí spotřebitel za produkt. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nevztahuje.


V rámci této omezené záruky ponese zákazník náklady na přepravu výrobku na adresu Outdoor Tech® a Outdoor Tech® nese náklady na přepravu výrobku zpět spotřebiteli po ukončení opravy. Každý produkt, který se vrátí k Outdoor Tech® bez záručního listu nebo dokladu o koupi bude vrácen spotřebitele na jeho náklady.


Objednávky v USA, ale odesílané do zahraničí mají nárok na stejné záruční podmínky Outdoor Tech®, ale veškeré náklady na dopravu oběma směry jdou na vrub zákazníka. Před odesláním zboží do USA by si měl zákazník ověřit, zda v jeho zemi není místní distributor, který zastupuje výrobce v jeho regionu. Objednávky ze zahraničí budou vráceny na adresu distributora v zemi, kde byl výrobek poprvé zakoupen.


Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o omezené záruce, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 739 661 354 nebo nám napište na [email protected].